Tacy jak my, a jednak inni, skromni, pokorni, utalentowani, żyją dając przykład innym, by mogli być akceptowani

Urszula Kacperska

Spis treści

Edukacja i rehabilitacja

           

Dla kogo jest OREW

     Do OREW przyjmowane są dzieci i młodzież na wniosek rodziców (opiekunów prawnych): w wieku od 3 do 25 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, lub w wieku od 5 do 21 roku życia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz sprzężoną niepełnosprawnością posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

CEL, ZADANIA:

Celem pracy Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach jest dążenie do szczęścia każdego podopiecznego.

Dajemy im szczęście poprzez:

  • uczenie samodzielności,
  • godne i partnerskie traktowanie,
  • budowanie poczucia wartości w domu, placówce i społeczeństwie,
  • nabywanie poczucia bezpieczeństwa, eliminowanie lęku, uczucia wstydu i wycofania z uwagi na własną niepełnosprawność,
  • łagodzenie bólu fizycznego i emocjonalnego.

Cele realizowane są poprzez następujące zadania:

  • realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
  • opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;
  • rehabilitację społeczno-zawodową, leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych.

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

__________________________________

Przekaż 1% podatku

sprawdź szczegóły 

__________________________________

__________________________________

nabór na rok szkolny 2019/2020

sprawdź szczegóły

__________________________________

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Odwiedzający

Dziś 140

Wczoraj 224

Tydzień 1555

Miesiąc 5627

Wszyscy 630244

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com