Tacy jak my, a jednak inni, tacy jak my, często niechciani, czasem ukryci gdzieś w cieniu życia, a czasem również bardziej kochani.

Urszula Kacperska

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Przybiernowie

placówka PSOUU Koło w Wolinie

ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020

 

      dla dzieci w wieku od 3 do 25 roku życia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym również z autyzmem:

posiadającymi orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego(upośledzenie w stopniu umiarkowanym i znacznym) lub posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (upośledzenie w stopniu głębokim).

      Zapewniamy edukację wychowanków na poziomie przedszkolnym – klasa 0, szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz zajęcia w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. W ramach w/w pobytu dziennego wychowankowie mają zapewnione specjalistyczne zajęcia edukacyjne, rehabilitacyjne, psychologiczne i logopedyczne.                                                                              

       W pracy stosujemy różne metody, techniki i formy pracy:

 • stymulację polisensoryczną,
 • programy aktywności wg Knill,
 • terapię zaburzeń sensorycznych (SI),
 • Ruch Rozwijający metodą Weroniki Sherborne,
 • Metodę Dobrego Startu,
 • terapię Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
 • metodę alternatywnej i wspomagającej komunikacji,
 • rehabilitację ruchową,
 • fizyko i kinezyterapię,
 • zajęcia na basenie,
 • hipoterapię,
 • dogoterapię,
 • bajkoterapię,

       Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W placówce są zatrudnieni specjaliści:

 • oligofrenopedagodzy,
 • psycholog,
 • rehabilitanci,
 • logopeda,
 • muzykoterapeuci,
 • dogoterapeuta, opiekunowie dziecięcy, pielęgniarka.

Wszystkie proponowane wyżej świadczenia są bezpłatne. 

Placówka czynna jest w godz. 7.00-15.30.

Zapewniamy dowóz uczniów do placówki.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ PLACÓWKI.

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

__________________________________

Przekaż 1% podatku

sprawdź szczegóły 

__________________________________

__________________________________

nabór na rok szkolny 2019/2020

sprawdź szczegóły

__________________________________

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Odwiedzający

Dziś 120

Wczoraj 353

Tydzień 1559

Miesiąc 7307

Wszyscy 649684

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com