Spis treści

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

      Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie powstał w grudniu 2009r. Celem warsztatu terapii jest doskonalenie, rozwijanie lub nabywanie umiejętności samoobsługowych życia codziennego, a także zaradności osobistej.

     Warsztat jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej lub społecznej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

     Osoby niepełnosprawne, które są uczestnikami warsztatu terapii mają możliwość uczestnictwa w różnych formach terapeutycznych, a także w szkoleniach zmierzających do uzyskania możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

     Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby psychofizyczne osób niepełnosprawnych.

     Każdy uczestnik przygotowywany jest do pełnienia roli pracownika również poprzez szkolenia.

     Podczas szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej uczestnicy uczą się przygotowania i napisania CV, listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z autoprezentacją- ze zwróceniem uwagi na ubiór i higienę osobistą oraz wymagane dokumenty; Ponadto uczestnicy poznają prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, zostają zapoznani z podstawowymi kwestiami z Kodeksu Pracy w szczególności dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

__________________________________

Przekaż 1% podatku

sprawdź szczegóły 

__________________________________

__________________________________

nabór na rok szkolny 2019/2020

sprawdź szczegóły

__________________________________

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Odwiedzający

Dziś 52

Wczoraj 363

Tydzień 1511

Miesiąc 7095

Wszyscy 639744

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com