Tacy jak my, a jednak inni, tacy jak my, często niechciani, czasem ukryci gdzieś w cieniu życia, a czasem również bardziej kochani.

Urszula Kacperska

     Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy istnieje w Przybiernowie od września 2007 roku. Placówka przyjmuje uczniów z terenu czterech gmin: Przybiernów, Goleniów, Stepnica oraz Maszewo. Ośrodek obejmuje swym oddziaływaniem dzieci i młodzież w wieku 3 – 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego(upośledzenie w stopniu umiarkowanym i znacznym) lub posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych(upośledzenie w stopniu głębokim). Do placówki przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców(opiekunów prawnych. OREW realizuje obowiązek szkolny i jednocześnie kształtuje umiejętności w zakresie adaptacji społecznej. Działalność edukacyjna opiera się na indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. Również przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka, korzystamy z usług psychiatry dziecięcego lub neurologa lub ortopedy. Dwa razy w roku dokonywana jest ocena postępów w rozwoju dziecka.

 

 

        

Na dzień dzisiejszy w placówce obowiązek szkolny realizuje 22 podopiecznych. Z jednym uczniem prowadzone są zajęcia indywidualne w domu. W tym roku szkolnym 2013/2014 posiadamy: 2 grupy wczesnoszkolne (klasy I-III), 2 grupy szkolne (klasy IV-VI), 1 grupa gimnazjalna, i grupa rewalidacyjno-wychowawcza. W budynku posiadamy sale dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów:

-salę gimnastyczną,

-salę do integracji sensorycznej,

-salę z hydromasażem,

-sale do zajęć grupowych,

-salę do muzykoterapii.

Osiągnięcia uczniów prezentujemy nie tylko we własnym kręgu, ale również w środowisku lokalnym i regionalnym.

         Ponad to dzieci z Ośrodka biorą udział w wystawach plastycznych, plenerach malarskich, przeglądach artystycznych i sportowych jak również organizowane są dla dzieci turnusy rehabilitacyjne, częste wycieczki, wyjścia do kina, teatru bądź kawiarni.

       Kluczowym elementem właściwej pracy z podopiecznymi jest współpraca z rodzicami. Kto inny jak nie oni znają swoje dzieci najlepiej i wyłącznie w porozumieniu z nimi jesteśmy w stanie stworzyć najbardziej optymalny program pracy dla dziecka. Rodzic ma możliwość uczestniczenia w zajęciach, chcemy aby miał możliwość poczucia wsparcia z naszej strony.

W placówce organizowane są również różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Do najważniejszych należą:

-Wigilia,

-Bal karnawałowy,

-Śniadanie wielkanocne,

-Dzień Godności,

-Dzień Rodzinny,

-Dzień Dziecka

 

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

__________________________________

Przekaż 1% podatku

sprawdź szczegóły 

__________________________________

__________________________________

nabór na rok szkolny 2019/2020

sprawdź szczegóły

__________________________________

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Odwiedzający

Dziś 32

Wczoraj 363

Tydzień 1491

Miesiąc 7075

Wszyscy 639724

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com