Tacy jak my, a jednak inni, skromni, pokorni, utalentowani, żyją dając przykład innym, by mogli być akceptowani

Urszula Kacperska

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

     Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane jest przy Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Ostromicach.

     Podstawą do objęcia dziecka formą pomocy jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

     Realizujemy wczesne wspomaganie poprzez podjęcie systematycznego, kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka i poprawienia jego sytuacji życiowej.

     Zajęciami mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia dysfunkcji rozwojowych do czasu podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Dziecko prowadzone jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w skład którego wchodzi:

  • psycholog,
  • logopeda,
  • fizjoterapeuta z uprawnieniami do pracy w zakresie integracji sensorycznej,
  • oligofrenopedagog
  • terapeuta EEG Biofeetback (jeśli są wskazania)

     Zespół Wczesnego Wspomagania w ramach swojej działalności tworzy, wspólnie z rodzicami, Indywidualny Program Pracy, na podstawie którego systematycznie pracuje z dzieckiem. Realizuje również cele ukierunkowane na rodzinę dziecka, takie jak: organizowanie szkoleń dla rodziców, udzielanie instruktażu i porad, prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka, psychoedukacja.

     Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

__________________________________

Przekaż 1% podatku

sprawdź szczegóły 

__________________________________

__________________________________

nabór na rok szkolny 2019/2020

sprawdź szczegóły

__________________________________

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Odwiedzający

Dziś 113

Wczoraj 353

Tydzień 1552

Miesiąc 7300

Wszyscy 649677

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com